Projekt „Postaw na rozwój – szkolenia zawodowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020
             Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych                                                                                            

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu

„POSTAW NA ROZWÓJ – SZKOLENIA ZAWODOWE”

Projekt skierowany jest do 480 osób dorosłych (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze, wspólników, partnerów prowadzących regul. działal. w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe), w tym min. 120 kobiet zamieszkujących (w rozumieniu K.C) woj. śląskie, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć udziału w szkoleniach i kursach w ramach projektu.

Szkolenia w ramach projektu:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo jazdy kat. C
 • Prawo jazdy kat. C+E
 • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy
 • Kurs Europejskich przepisów prawa jazdy w transporcie kołowym
 • Język angielski/niemiecki/francuski zawodowy dla kierowców

Powyższe szkolenia kończą się egzaminem WORD, certyfikacją Toeic w przypadku języka obcego oraz wydaniem certyfikatu IEES w przypadku Kursu Europejskich przepisów prawa jazdy w transporcie kołowym.

 • Język angielski
 • Grafika komputerowa
 • Księgowość wspomagana komputerem
 • Spedycja i transport
 • Monter instalacji elektrycznych

Wszystkie szkolenia kończą się certyfikacją IEES oraz certfikacją Toeic w przypadku języka obcego.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzymuje wraz z usługą szkoleniową: materiały szkoleniowe, usługę cateringową, egzaminy, certyfikat/uprawnienia, ubezpieczenie NNW

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Wartość projektu: 4 982 386,50   Wkład Funduszy Europejskich: 4 484 147,85

Rekrutacja, szczegółowe informacje

Biuro projektu:

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.

ul. Świerczyny 72

41-400 Mysłowice

tel. 32 222 17 61

e-mail: biuro@ncku.pl


Regulamin Pobierz
Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych Pobierz