Zgodnie z artykułem 13 RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. realizuje dla poszczególnych kategorii osób w postaci załączników pdf.