1.    Okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
2.    Okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
3.    Okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
4.    Okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
5.    Dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP