1.   Szkolenia biznesowe.
2.   Menedżer w małej i średniej firmie.
3.   Asystent menadżera.
4.   Kierowanie zespołem.
5.    Inspiracje i narzędzia dla Managera.
6.   Coaching pracowników.
7.    Skuteczna rozmowa oceniająca.
8.    Zarządzanie zorientowane na rezultat.
8.    Delegowanie zadań, uprawnień i doskonalenie samodzielności.
9.    Sztuka prezentacji biznesowych.
10.  Negocjacje dla menedżerów.
11.   EMPOWERMENT, czyli jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?
12.  Motywacja – jak efektywnie budować zaangażowanie ludzi?
13.  Zarządzanie zasobami ludzkimi.