Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. B.Świerczyny 72 działa na podstawie Rejestru Spółek Handlowych. Posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000111443 i jest zarejestrowana jako placówka oświatowa pod nr rejestrowym EKS-I/0142/10/99. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Mysłowicach prowadzi działalność oświatową od 1999 roku w zakresie organizacji szkoleń zawodowych i kursów rozwoju osobistego. Działalność NCKU ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb klientów w dziedzinie zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego oraz dokształcania w formach pozaszkolnych.

Naszym celem jest:

– dostarczenie klientowi usługi przynoszącej pełną satysfakcję, zgodną z wymaganiami prawnymi

– pomoc w rozwoju osobistym osobom niewykwalifikowanym i bezrobotnym, poprzez podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie dodatkowych umiejętności w ramach realizowanych szkoleń

– rozwój Firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług przy stałej współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej itp.

– utrzymanie statusu profesjonalnego i wiarygodnego partnera na rynku usług oświatowych z wykorzystaniem funduszy unijnych.