1.    Kierownik kolonii
2.    Instruktor praktycznej nauki zawodu